Pomóż nam pomagać!

RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA W RZESZOWIE

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%: POMOC DLA BEZDOMNYCH I UBOGICH

KRS: 0000014409

Naszą misją jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym, samotnym, zwalnianym z aresztów śledczych i zakładów karnych i innym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Misję tą realizujemy w duchu patrona św. Brata Alberta od ponad 30 lat poprzez prowadzenie schronisk, noclegowni, hosteli, kuchni, łaźni i innych placówek pomocy bezdomnym, działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną, reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wiele innych

Nasza strona www: www.bratalbert.rzeszow.pl

Kilka słów o naszej organizacji

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym, samotnym, zwalnianym z aresztów śledczych i zakładów karnych, w duchu Patrona św. Brata Alberta.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: