Kilka słów o naszej organizacji

1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
2. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego odnoszenia się do zwierząt oraz zapewnienie im niezbędnych środków bytowania
3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska a zwłaszcza zwierząt
4. Prowadzenie działalności na rzecz kształtowania zaangażowanych obywatelski postaw swoich członków

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: