Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia osób niepełnosprawnych a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych, przestrzegania wobec nich praw człowieka i dziecka, stworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju, godnego życia w otwartym społeczeństwie poprzez działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej tych osób oraz ich rodzin i opiekunów.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: