Kilka słów o naszej organizacji

1 . Rozwijanie w różnych formach wychowania fizycznego, sportu i turystyki. 2 . Czynny udział w życiu społeczno-kulturalnym i gospodarczym poprzez współdziałanie z władzami samorządowymi, szkolnymi gminnego ośrodka kultury i innych organizacji działającymi na terenie miejscowości. 3 . Cele statutowe klubu mieszczą się w całości w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 pkt 1 ust. 14 ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: