Kilka słów o naszej organizacji

1. Uczestniczenie w procesie rozwoju kultury fizycznej przez umożliwienie uprawiania rekreacyjnie jazdy konnej oraz rozwijanie związanych z tym zainteresowań, w szczególności dzieciom i młodzieży szkolnej od lat 10 .
2. Rozwijanie działalności w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych metodą hipoterapii.
3. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej przez jazdę konna.
4. Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w Ognisku patriotyzmu i walorów moralnych, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
5. Upowszechnianie dziedzictwa historycznego i przyrodniczego poprzez odpowiednie zarządzanie przekazanym obiektem - fortem 49 "Grębałów", zgodnie z jego przeznaczeniem jako ośrodek jazdy konnej oraz muzeum fortu i Twierdzy Kraków.
6. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: