Kilka słów o naszej organizacji

1 . Organizowanie oraz stwarzanie dogodnych warunków dla wyczynowego uprawiania koszykówki przez utalentowaną młodzież i dzieci z okręgu rybnickiego. 2 . Organizowanie oraz stwarzanie odpowiednio dogodnych warunków uprawiania koszykówki rekreacyjnej. 3 . Upowszechnianie i popularyzacja koszykówki. 4 . Tworzenie zespołów koszykówki wszystkich kategorii wiekowych, które uczestniczą w rozgrywkach ligowych i turniejach na terenie kraju i za granicą. 5 . Stwarzanie członkom warunków do systematycznego rozwijania umiej 9 tnosci sportowych i aktywnego sp 9 dzania wolnego czasu. 6 . Zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej dla członków Klubu. 7 . Wdrażanie nawyków higienicznego trybu życia. 8 . Propagowanie uczciwego współzawodnictwa sportowego opartego na zasadzie fair play. 9 . Udzielanie pomocy swoim członkom w zakresie zabezpieczenia ich praw i interesów w miar 9 posiadanych środków. 10 . Profilaktyka uzależnień od środków psychotropowych (narkotyki, alkohol i papierosy) poprzez udział w różnych formach kultury fizycznej.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: