Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1,5%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka i jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństw, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności: 1 -Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom, 2 -Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, 3 -Ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystania i krzywdzenia dzieci, 4 /Pomoc dzieciom- ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnym oraz ofiarom przestępstw, 5 -Inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa, 6 -Zapobieganie wychowaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki, łagodzenia skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dziećmi, 7 -Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji, 8 -Wyrównywanie strat i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 9 -Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci, 10 -Prowadzenie placówek oświatowych między innymi szkolnych schronisk młodzieżowych

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję