Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1,5%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: 1 . Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2 . Działalność charytatywną. 3 . Działania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 4 . Działania w zakresie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą. 5 . Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 6 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 7 . Działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 8 . Działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 9 . Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 10 . Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 11 . Działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą. 12 . Działalność na rzecz środowiska akademickiego. 13 . Działalność krajoznawczą oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 14 . Działalność z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji. 15 . Działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 16 . Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 17 . Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 18 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 19 . Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję