Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1,5%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasza strona www: www.kiabakari.org


Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji są: 1. Wychowanie: Działania m.in. na rzecz wychowania lokalnych wspólnot w postawie tolerancji, wzajemnego poznania, szacunku, rozumienia i nawiązywania więzi między ludźmi różnorodnych grup etnicznych, kultur i tradycji na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym oraz międzynarodowym; 2. Edukacja: Działania na rzecz krzewienia wiedzy o misjach oraz sytuacji społecznej w Afryce, ze szczególnym uwzględnieniem Tanzanii. Działania na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży w Tanzanii oraz w innych krajach rozwijających się. 3. Zdrowie: Działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia oraz zwiększenia dostępu do opieki zdrowotnej lokalnych społeczeństw państw zagrożonych klęskami sanitarno-epidemiologicznymi, w szczególności Tanzanii. 4 . Praca: Działania m.in. na rzecz poprawy pozycji społeczno- ekonomicznej młodzieży i dorosłych z najuboższych warstw społecznych, zwłaszcza dziewcząt i kobiet. 5. Kultura: Upowszechnianie wiedzy o Afryce, w szczególności o Tanzanii - kulturze suahili, grup etnicznych w Tanzanii, oraz aktualnych problemach społeczeństwa tanzańskiego i ich przyczynach; krzewienie wolontariatu krótko- i długoterminowego w celach zacieśnienia więzów między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się; wzajemnego zrozumienia, zidentyfikowania problematyki, która mieści się w zakresie działalności statutowej Fundacji. 6. Bezpieczeństwo żywnościowe: Pomoc humanitarno-charytatywna, działania wychowawczo-dydaktyczne m.in. na rzecz zdrowego żywienia, dywersyfikacji upraw, wsparcia afrykańskich programów rolnych zgodnie z ogólnym programem rozwoju rolnictwa afrykańskiego, wspierania budowania zdolności sektora prywatnego w rolnictwie na poziomie lokalnych wspólnot; seminaria, warsztaty, kursy odnośnie degradacji i jałowienia gleby, nowych metod upraw, zmian klimatycznych itp. 7. Środowisko naturalne: działania wychowawczo-dydaktyczne w celu tworzenia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, jego ochronę, wsparte konkretnymi działaniami takimi jak zakładanie szkółek leśnych, zalesianie, ochrona istniejących źródeł wody, zapewnianie dostępu do wody poprzez poszukiwanie nowych źródeł, wiercenie studni głębinowych i zwykłych, zabezpieczanie ujęć wodnych; akcje uświadamiające, czyny społeczne na rzecz ochrony środowiska, szkolenia i kursy w zakresie zalesiania, ochrony ujęć wodnych, właściwego użytkowania studni i akwenów wodnych, zabezpieczania śmieci i odpadów, wspieranie utylizacji alternatywnych paliw i źródeł energii w celu ochrony środowiska naturalnego. 8. Wolontariat: Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, organizacja wolontariatu, w tym wolontariatu świadczonego za granicą.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję