Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1,5%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) kreowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie: a) rozwoju przedsiębiorczości, b\) edukacji, kultury, sportu, turystyki, c\) ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego regionu, d\) ochrony zdrowia, e) ochrony środowiska, f) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, g\) ograniczania negatywnych skutków bezrobocia, h\) rozwoju technologii informatycznej, 2 ) integracja i wspieranie środowisk lokalnych, 3 ) wspieranie dzieci, młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych, 4 \) wspieranie podmiotów gospodarczych ukierunkowanych na: a\) tworzenie nowych miejsc pracy, b) wprowadzenie menadżerskiego modelu zarządzania oraz nowoczesnej organizacji pracy, c) realizację produkcji nowoczesnych wyrobów i technologii materiałowo- i energooszczędnych, d) ochronę środowiska naturalnego, 5 ) inspirowanie współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi w regionie a innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, 6 \) prowadzenie lokalnych konkursów grantowych, 7 ) prowadzenie nieodpłatnej działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 w/w Ustawy. 8 ) Fundacja może prowadzić Koło Operatywnych Kobiet, 9 ) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, 10 ) reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, wskazanych w art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję