Kilka słów o naszej organizacji

1 . Ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 2 . Ochrona zwierząt i roślin oraz ich siedlisk; 3 . Kształtowanie przyjaznych przyrodzie postaw społecznych; 4 . Proekologiczna działalność edukacyjna. 5 . Prowadzenie badań naukowych służących ochronie przyrody.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy