Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży.
2. Zapobieganie skutkom wychowania w niekorzystnych warunkach rodzinnych i środowiskowych.
3. Propagowanie idei samorządności lokalnej i budowy społeczeństwa obywatelskiego.
4. Integracja społeczna różnych grup społecznych.
5. Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych znajdujących się w trudnej sytuacji.
6. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich.
7. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych \(w tym pomoc związana z remontem pomieszczeń mieszkalnych).
9. Organizacja zajęć rekreacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin wieloproblemowych.
10. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym.
11. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
12. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
13. Inspirowanie, mobilizowanie i organizowanie społeczeństwa polskiego i szerokiej opinii publicznej do działań dla dobra dzieci, szczególnie dzieci potrzebujących pomocy.
14. Inicjowanie, prowadzenie i wspomaganie działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, wyrównywania szans dzieci z różnych środowisk, w tym środowisk wiejskich oraz z różnych grup społecznych.
15. Finansowanie lub dofinansowywanie akcji i działań w zakresie kultury, oświaty i wychowania, opieki zdrowotnej, kultury fizycznej i wypoczynku, informacji itp. związanych z poprawą sytuacji materialnej i duchowej dzieci oraz finansowanie lub dofinansowanie konferencji, imprez, akcji szkoleniowych i podobnych innych działań mających na celu dobro dzieci.
16. Przeciwdziałanie zagrożeniom prowadzącym do utraty zdrowia fizycznego i psychicznego.
17. Działalność kulturalna.
18. Działalność naukowa i oświatowa.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję