Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zwierząt, ratowania ich życia, polepszania ich losu, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym, 2 ) udzielanie pomocy schroniskom dla zwierząt, 3 ) prowadzenie działalności informacyjnej, badawczej i edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju, 4 ) udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, 5 ) wspieranie rozwoju i poprawa warunków życiowych dzieci, 6 ) niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, "trudno uleczalnymi” schorzeniami, 7 ) niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne, 8 ) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, 9 \) niesienie pomocy finansowej i rzeczowej dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych, 10 ) rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, 11 \) promocja pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 12 ) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 13 \) promocja i organizacja wolontariatu, 14 ) wspomaganie rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, 15 ) działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję