Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej. 2 . Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 3 . Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. 4 . Działanie na rzecz promocji, pielęgnacji i rozwoju terenów zielonych aglomeracji śląskiej, szczególnie w obrębie Parku Śląskiego. 5 . Promowanie i edukacja mieszkańców aglomeracji śląskiej oraz działanie na rzecz ich aktywizacji kulturowej, społecznej, charytatywnej i zawodowej. 6 . Promocja oraz edukacja w zakresie szeroko pojętej kultury śląskiej i polskich tradycji. 7 . Działanie na rzecz integracji międzypokoleniowej ludności aglomeracji śląskiej, w kraju i za granicą. 8 . Prowadzenie działań na rzecz stymulowania i promowania zdrowego, aktywnego trybu życia na łonie natury i tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. 9 . Organizacja imprez edukacyjnych, kulturowych, sportowych na terenie Parku Śląskiego. 10 . Organizacja działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja międzypokoleniowa, ochrona środowiska, ekologia, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna). 11 . Wspieranie i organizowanie działań promujących Park Śląski. 12 . Tworzenie wydawnictw nt. ekologii, zdrowego stylu życia, historii regionu i kraju, życia społecznego i szeroko rozumianej tradycji czy wychowania obywatelskiego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję