Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem Klubu jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej skierowanej do mieszkańców objętych działaniem organizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu , wychowania przez sport oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wśród lokalnej społeczności. Klub adresuje swoją działalność jako odpłatną i nieodpłatna w zakresie: 1 . organizacja szkolenia piłkarskiego w grupach dla dzieci , młodzieży oraz wśród osób pełnoletnich, 2 . uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez Kluby, związki sportowe lub inne organizacje krajowe i zagraniczne 3 . organizowanie obozów treningowych i wypoczynkowych oraz kolonii , a także obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, 4 . organizowanie i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej 5 . współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi , związkami sportowymi oraz innymi instytucjami i zakładami pracy, a w szczególności ze szkołami w realizacji zadań statutowych Klubu 6 . ułatwianie dzieciom i młodzieży dostępu do uprawiania piłki nożnej. Inicjowanie i popieranie aktywności sportowej wśród lokalnej społeczności oraz propagowanie zdrowego stylu życia 7 . tworzenie równych szans edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych, rozbitych , dotkniętych bezrobociem , alkoholizmem oraz zagrożonymi innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi. 8 . organizacja imprez sportowych , rekreacyjnych , zwodów i turniejów piłkarskich dla dzieci, młodzieży o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Rozwijanie i nawiązywanie kontaktów i współpracy z krajowymi jak również zagranicznymi klubami. 9 . inicjowanie i organizacja nowych przedsięwzięć sportowych , turniejów, zawodów i innych form upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 10 . kształtowanie właściwych cech charakteru oraz norm etycznych i moralnych wśród zawodników , przyzwyczajanie dzieci i młodzieży wysiłku fizycznego oraz troski o sprawność i zdrowy tryb życia 11 . działalność na rzecz kultury, sztuki , ochronnych dóbr kultury i tradycji, a także nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 12 . wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 13 . podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami 14 . popularyzacja wśród lokalnej społeczności idei społeczeństwa obywatelskiego w tym. m.in.: a\) promocja i organizacja wolontariatu, b) realizacja i organizacja kampanii społecznych i informacyjnych promujących mechanizm przekazywania 1 % podatku na rzecz Stowarzyszenia wśród lokalnej społeczności, c) prowadzenie działań na rzecz integracji pokoleniowej i międzypokoleniowej. 15 . organizacja i uczestnictwo w szkoleniach z zakresu kursów sędziowskich , instruktorskich oraz organizatorów imprez i itp.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję