Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt 2 . Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i ka-strację 3 . organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt 4 . organizowanie szkoleń dla wolontariuszy 5 . udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt 6 . współpraca ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunami bezdomnych zwierząt 7 . współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzę-tami 8 . współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi 9 . pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt 10 . organizowanie opieki weterynaryjnej 11 . organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych 12 . kontakty i współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania 13 . prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych 14 . podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt 15 . zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt 16 . współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt 17 . współpraca z władzami państwowymi w zakresie wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt 18 . reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie zwierząt

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję