Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji jest wspieranie rodzin w zakresie różnych form poradnictwa oraz poprzez działalność szkoleniową. 2 . Celami szczegółowymi Fundacji są: 1 ) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej; 2 \) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim; 3 ) popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej; 4 \) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 5 ) wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych; 6 ) pomoc i poradnictwo prawne dla rodzin potrzebujących o niskich dochodach i niskiej pozycji społecznej, a także nie radzących sobie w trudnych sytuacjach; 7 ) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami innych krajów; 8 \) promocja i organizacja wolontariatu; 9 ) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 10 ) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 11 ) działania na rzecz rodziny, szkolenia, warsztaty dla kobiet, dzieci, mężczyzn oraz całych rodzin; 12 \) wzmacnianie relacji rodzic-dziecko; 13 ) wzmacnianie relacji mąż-żona, wspieranie rodziców w dążeniu do świadomego wychowania swoich dzieci; 14 ) propagowanie prawidłowej komunikacji bez używania przemocy; 15 \) ochrona i promocja zdrowia; 16 ) promocja i wspieranie kultury i sztuki, poprzez organizację różnego rodzaju wystaw, koncertów, przedstawień; 17 ) rozwój intelektualny społeczności lokalnej; 18 ) organizowanie oraz współorganizowanie spotkań, wykładów, seminariów i konferencji służących przekazywaniu wiedzy i gromadzeniu danych; 19 ) działalność na rzecz organizacji, które posiadają podobne cele statutowe.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję