Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM DZIAŁANIA FUNDACJI JEST: 1 . UDZIELANIA POMOCY OSOBOM ZNAJDUJACYM SIE W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ: BEZDOMNYM, OSOBOM SAMOTNYM, CHORYM, OSOBOM STARSZYM, EMERYTOM, RENCISTOM, OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, 2 . POMOC W ROZWIAZYWANIU PROBLEMÓW ZWIAZANYCH Z SAMOTNOSCIA, WIEKIEM EMERYTALNYM, NIEPEŁNOSPRAWNOSCIA, 3 . DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB STARSZYCH ORAZ OSÓB ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, 4 . INSPIROWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA OSÓB STARSZYCH, W TYM RÓWNIEŻ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZROBOTNYCH I CHORYCH, 5 . DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, 6 . AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH POPRZEZ UCZESTNICTWO W ROŻNEGO RODZAJU FORMACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO, PROPAGOWANIE ZASAD KULTURALNEGO WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO, 7 . EDUKACJA SPOŁECZENSTWA W KIERUNKU PROBLEMATYKI ZWIAZANEJ Z "JESIENIA ZYCIA" ORAZ TRUDNA SYTUACJA OSÓB STARSZYCH I PRZEWLEKLE CHORYCH W POLSCE, 8 . PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 9 . WSPIERANIE ROZWOJU NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA, 10 . OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, 11 . UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, 12 . DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA, 13 . PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU, 14 . WSPIERANIE MIESZKANCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. OJCA PIO W MOGILNIE M.IN. POPRZEZ: DOFINANSOWANIE LEKÓW, OPIEKI LEKARSKIEJ I FIZJOTERAPEUTYCZNEJ, POMOC W ORGANIZACJI ORAZ DOFINANSOWANIE UTRZYMYWANIA MIESZKANCÓW DPS-U, 15 . SKUPIANIE WOKÓŁ IDEI FUNDACJI DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH, PRZEDSTAWICIELI SAMORZADÓW, TWÓRCÓW KULTURY, LUDZI NAUKI, WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, INNYMI ORGANIZACJAMI, 16 . PODEJMOWANIE DZIAŁAN NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIEDZY SPOŁECZEŃSTWAMI, 17 . PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ, 18 . DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję