Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo - wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej, sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, polegających na: a\) rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych i dzieci z ośrodków szkolno wychowawczych, b) umożliwieniu niepełnosprawnym wykorzystywania majątku Fundacji na zasadach preferencyjnych w stosunku do zasad, dotyczących pozostałych osób, c) integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, d) promocji zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, e) aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, f) budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy w środowisku osób niepełnosprawnych, g) wspieraniu działalności społecznej na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych, h) dążeniu do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 2 . Wspieranie działań twórczych i artystycznych osób niepełnosprawnych, w tym promocja profesjonalnych artystów niepełnosprawnych. 3 . Rozwój racjonalizacyjnych modeli polityki społecznej i edukacji. 4 . Wprowadzanie innowacyjnych i nowatorskich systemów wsparcia dla osób niepełnosprawnych - świadczenie usług poradniczych, ogólnych i specjalistycznych. 5 . Wprowadzanie w życie innowacyjnych rozwiązań systemowych, usprawniających w sposób kompleksowy sytuację życiową osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 6 . Organizowanie i prowadzenie jednostek, świadczących profesjonalne usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych. 7 . Gromadzenie i dystrybucja informacji i danych na temat wsparcia osób niepełnosprawnych usługą asystenta osoby niepełnosprawnej. 8 . Koordynacja działań instytucji na rzecz środowiska niepełnosprawnych. 9 . Pomoc merytoryczna o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym, świadczona zwłaszcza osobom, zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym osobom niepełnosprawnym. 10 . Promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych. 11 . Zwiększenie aktywności oraz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 12 . Inicjowanie i wspieranie działań zapobiegających patologiom społecznym, w tym uzależnieniom. 13 . Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu 14 . Wspieranie postaw twórczych i artystycznych osób ze środowisk, zagrożonych wykluczeniem społecznym. 15 . 0źukacja społeczna oparta na zasadach integracji. 16 . Dążenie do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 17 . Promowanie równego uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, zawodowym i społecznym, zwłaszcza kobiet niepełnosprawnych. 18 . Promowanie wolontariatu. 19 . Wspieranie działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego. 20 . Działanie na rzecz budowania i pogłębiania dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań i tradycji. 21 . Rozwijanie świadomości i propagowanie wiedzy regionalnej, narodowej i europejskiej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję