Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 . Inicjowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę i promocję zdrowia oraz leczenia uzależnień; 2 . Rozwijanie wszechstronnej działalności na rzecz placówek medycznych poradnictwa zdrowotnego oraz hospitalizacji; 3 . Wspieranie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 4 . Wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5 . Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 6 . Poprawę warunków w zakresie diagnostyki i terapii chorób oraz uzależnień; 7 . Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie zdrowotnym; 8 . Zwiększenie dostępności najnowszych metod diagnostycznych i leczniczych dla oczekujących na leczenie chorych i uzależnionych; 9 . Inicjowanie i promowanie działań profilaktycznych; 10 . Szkolenie kadr specjalistycznych; 11 . Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego; 12 . Wspieranie działań na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, a także wypoczynku dzieci i młodzieży; 13 . Inicjowanie działań na rzecz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 14 . Wspierania działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 15 . Inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji; 16 . Upowszechnianie wiedzy o celach i działalności Fundacji w kraju i za granicą; 17 . Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, dobroczynność, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa oraz społeczna inwalidów.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję