Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci chorych.
Nasz podstawowy cel:
Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności:
- tworzenie społecznego ruchu na rzecz dzieci i ich rodzinom,
- przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym,
- ochrona dzieci przed patologią,
- inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
- zapobieganiu wychowywaniu dziecka poza rodziną,
- wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
- upowszechnianie i ochrona praw człowieka,
- łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich marginalizacji.
Cele i zadania statutowe Towarzystwa realizuje się poprzez:
- realizacje zadań z zakresu edukacji,
- pomocy społecznej,
- kultury i ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzonych Towarzystwu przez podmioty publiczne:
- promocje i organizacje rzecznictwa praw dziecka,
- udzielanie rodzinom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem,
- wychowaniu,
- kształceniu,
- organizowanie specjalistycznej pomocy,
- rehabilitacji,
- usamodzielnienia dziecka niepełnosprawnego,
- organizację środowiska wychowawczego,
- upowszechnianie sportu i rekreacji i wiele innych form pomocy.

Działalność prowadzona jest ze środków niepublicznych (darowizny, sponsoring, zbiórki pieniężne, składki członkowskie i 1 % podatku).

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję