Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Reprezentowanie interesów rodziców jako grupy społecznej na forum publicznym. 2 . Działanie na rzecz polityki prorodzinnej 3 . Działanie mające na celu zmianę ustawodawstwa i przepisów niekorzystnych dla rodziców i dzieci oraz promowanie ustawodawstwa i przepisów, których skutki będą korzystne dla rodziców i dzieci. 4 . Pomoc prawna rodzicom, których prawa są naruszane oraz ochrona prawna rodzin. 5 . Dobroczynność na rzecz rodzin. 6 . Pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób wychowujących dzieci, dotkniętych inwalidztwem a także osób wychowujących niepełnosprawne dzieci. 7 . Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów i kulturalna na rzecz upowszechniania idei propagowanych przez Fundację. 8 . Działanie na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej. 9 . Prowadzenie i wspieranie działalności badawczej i naukowej w zakresie tematów będących przedmiotem działania Fundacji. 10 . Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji finansowej między innymi poprzez promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 11 . Działania na rzecz ochrony zdrowia rodzin i pomocy społecznej. 12 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 13 . Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. 14 . Działalność na rzecz upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w zakresie celów propagowanych przez Fundację. 15 . Pomoc rodzinom zagrożonym dysfunkcjami; działalność na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. 16 . Upowszechnianie ochrony wolności oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 17 . Pomoc o012earom katastrof, klęsk żywiołowych, kon0147iktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 18 . Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 19 . Działanie na rzecz rozw0167ania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 20 . Promocja i organizacja wolontariatu. 21 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 012enansowo organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące cele zbieżne z celami Fundacji. 22 . Tworzenie forum wymiany doświadczeń między rodzicami. 23 . Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję