Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność duszpasterska. 2 . Kształtowanie duchowej i intelektualnej postawy członków Stowarzyszenia i osób młodych poprzez pogłębione uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła. 3 . Troska o rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania w duchu katolickim. 4 . Promowanie muzyki o tematyce chrześcijańskiej. 5 . Promowanie mediów katolickich. 6 . Promowanie wartości chrześcijańskich. 7 . Promowanie godności i nienaruszalności życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. 8 . Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży szerząca zasady moralne i prawdy wiary. 9 . Kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw młodzieży akademickiej dla upowszechnienia jej zaangażowania w życie społeczności akademickiej, społeczeństwa i narodu. 10 . Podtrzymanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 11 . Wspieranie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury narodowej i tradycji, dbanie o rozwój świadomości narodowej. 12 . Działanie na rzecz współpracy transgranicznej i międzynarodowej. 13 . Działalność charytatywna, opiekuńcza i woluntarystyczna. 14 . Podejmowanie działań i inicjatyw służących przeciwdziałaniu biedzie i wykluczeniu społecznemu skierowane przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich i obcokrajowców. 15 . Propagowanie bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym szczególnie wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym takim jak uzależnieni, subkultury. 16 . Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 17 . Pomoc Polonii i Polakom za granicą. 18 . Promowanie działań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom. 19 . Zaangażowanie w rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia. 20 . Upowszechnianie zdrowego trybu życia i sportu. 21 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 22 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję