Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach 2 ) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych 3 \) ochrona i promocja zdrowia 4 ) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 5 ) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 6 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 7 \) nauka, edukacja i wychowanie 8 ) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 9 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 10 \) ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego 11 ) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym 12 ) działanie na rzecz integracji europejskiej 13 \) promocja i organizacja wolontariatu 14 ) działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i technicznie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 15 ) wspieranie członków WOPR, którzy ulegli wypadkowi 16 ) wspieranie działalności innych osób prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami WOPR

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję