Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowymi celami Stowarzyszenia są: 1 . Propagowanie rodzinnych form opieki zastępczej. 2 . Pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. 3 . Prowadzenie Rodzinnych Domów Dziecka, Ośrodka Rodzicielstwa Zastępczego, Świetlic Środowiskowych itp. 4 . Udzielanie pomocy istniejącym rodzinnym formom opieki zastępczej. 5 . Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych dzieci i osób. 6 . Poradnictwo dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych. 7 . Rozwijanie systemu wsparcia dla rodziców zastępczych m.in. w formie grup wsparcia, doradztwa w procesie wychowawczym. 8 . Reprezentowanie rodzin zastępczych wobec organów administracji samorządowej oraz innych instytucji. 9 . Opracowywanie i wdrażanie specjalistycznych programów szkoleniowych dla wszystkich funkcjonujących typów opieki zastępczej. 10 . Organizowanie pomocy psychologicznej i prawnej dla rodziców zastępczych oraz ich dzieci i podopiecznych. 11 . Udzielanie wsparcia usamodzielnionym wychowankom oraz mobilizowanie odpowiednich instytucji. a) wspieranie w zdobywaniu przysługujących, wychowankom rodzinnych form opieki zastępczej mieszkań i funduszy. b\) nadzór nad powierzonymi im lokalami i funduszami. 12 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz wychowujących się w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym. 13 . Wsparcie rodzin adopcyjnych. 14 . Reprezentowanie i wsparcie rodzinnych form opieki zastępczej w sytuacji kryzysowej. 15 . Kształtowanie właściwych relacji pomiędzy rodzicami zastępczymi a instytucjami odpowiedzialnymi za rodzicielstwo zastępcze w naszym regionie. 16 . Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych. 17 . Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz rodzinnych form opieki zastępczej. 18 . Tworzenie programów stypendialnych dla dzieci i młodzieży z rodzinnych form pieczy zastępczej. 19 . Propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportowo - turystycznej i upowszechnianie zdrowego stylu życia i czynnego wypoczynku. 20 . Stymulowanie poprawy bezpieczeństwa i rozwoju świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, bezpieczeństwa osób, mienia oraz struktur społecznych. 21 . Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy. 22 . Budowanie Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję