Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia, 2 ) upowszechnianie i rozwój kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia, 3 ) działalność na rzecz zdrowia psychicznego i fizycznego społeczności na terenie działania Stowarzyszenia, 4 ) poprawa jakości i atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego i sportu w szkołach i placówkach oświatowych, 5 ) promowanie edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, 6 \) inspirowanie nauczycieli, instruktorów i trenerów do opracowywania i realizowania autorskich programów wychowania fizycznego i sportu oraz innej działalności kulturalno - edukacyjnej dostosowanych do potrzeb środowiskowych i tradycji lokalnych, 7 ) działanie na rzecz osób osób niepełnosprawnych, 8 \) propagowanie, tworzenie, utrwalanie tradycji i kultury regionu, kraju i Europy, 9 ) działania na rzecz uznania kulturowej, wielokulturowej i językowej różnorodności Europy, wspierania spójności społecznej i zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne i społeczne, religię lub przekonanie, 10 ) rozwój działalności turystycznej i promocji regionu, 11 ) zapobiegania zjawiskom przemocy i patologii społecznej, 12 ) inicjowanie działań społecznych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, 13 ) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie nowych technologii.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję