Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . Działanie na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej przedsiębiorstw i innych podmiotów, 2 . Inicjowanie i wspieranie badań z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, 3 . Wspieranie i prowadzenie działalności naukowo-technicznej, oświatowej i kulturalnej, 4 . Organizowanie i finansowanie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, 5 . Wspomaganie i organizowanie przedsięwzięć na rzecz kształtowania i ochrony środowiska, 6 . Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych mających na celu rozwój infrastruktury komunalnej, 7 . Działania na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 8 . Organizowanie i finansowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych inwalidów oraz readaptacji zawodowej i społecznej inwalidów, 9 . Rozwijanie działalności charytatywnej we wszystkich dziedzinach. 10 . Podmiot prowadzi działalność w zakresie sfery zadań publicznych, która prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności lub wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację materialną lub rodzinną grupy. II. Działalność wykazana w pkt. I jest wyłączną działalnością Fundacji. § 10 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1 . Nieodpłatne świadczenie na rzecz uprawnionych do pomocy: 1 \) doradztwa organizacyjnego i ekonomicznego, 2 ) organizowanie szkoleń i konferencji, 3 ) opracowania programów i indywidualnych przedsięwzięć marketingowych na rzecz branż, przedsiębiorstw, 4 ) organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń, promocji, praktyk zawodowych, 5 ) przekazywanie podmiotom prawnym i fizycznym środków uzyskanych z darowizn celowych. 2 . Finansowanie i dofinansowywanie świadczeń: 1 ) badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, 2 ) wydawnictw o tematyce związanej z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz ochrony środowiska, działalności oświatowej i kulturalnej, społecznej, które będą m.in. udostępniane i stosowane w ramach działalności określonej w 0391 10 ust. 1 , 3 \) opracowywania i modyfikacji programów informatycznych do wykorzystania w celach statutowych, o których mowa w ust. 1 . 3 . Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. 4 . Gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na działalność charytatywną, ochronę zdrowia i pomoc społeczną.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000315083
  • e-mail: gm.fundacja@onet.pl
  • Telefon: 603779313
  • Adres: UL. KAROLA MIARKI 42, 58-500 JELENIA GÓRA

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję