Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania organizacji jest: 1 \) wspieranie wszechstronnego rozwoju edukacyjnego, psychicznego, kulturowego, fizycznego, społecznego i patriotycznego w szczególności dzieci i młodzieży, uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez stowarzyszenie, 2 ) budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności wsi Łuszczanów, 3 ) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa, 4 ) niesienie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin i osób, 5 ) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 6 \) ochrona i promocja zdrowia, 7 ) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 8 ) przeciwdziałanie patologiom społecznym, dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne, 9 \) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, 10 \) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa, 11 ) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 12 ) prowadzenie działalności charytatywnej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję