Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- wzmacnianie i promowanie rozwoju zasobów ludzkich poprzez min. szkolenia, badania, analizy, programy stypendialne, transfery wiedzy; - pomoc samorządom w przygotowywaniu strategii i programów rozwoju, wykorzystywaniu funduszy UE, działań rewitalizacyjnych oraz budowy infrastruktury społecznej; - wyrównywanie szans pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi; - podejmowanie działań na rzecz ograniczania bezrobocia, w tym udział w edukacji i realizacji programu zmniejszania bezrobocia, promocja aktywizacji zawodowej osób bez pracy lub zagrożonych jej utratą; - wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, sztuki, kultury i ochrony jej dóbr, tradycji; - udzielania pomocy swoim członkom i sympatykom; - współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o zbliżonym profilu działania, krajowymi i zagranicznymi oraz nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi w ramach współpracy międzyregionalnej; - występowanie do odpowiednich organów państwowych i samorządowych w sprawach będących w zainteresowaniu Stowarzyszenia; - pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans; - pobudzenie aktywności społecznej, kulturalnej i naukowej; - organizacja imprez o charakterze kulturalno-artystycznym, rozrywkowym oraz sportowym; - inicjowanie innych form działalności służących celom kultury; - promowanie nowoczesnych rozwiązań w sferze organizacji i funkcjonowania biznesu; - współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o zbliżonym profilu działania, krajowymi i zagranicznymi oraz nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi w ramach współpracy międzyregionalnej; - pobudzenie aktywności społecznej, kulturalnej i naukowej; - organizacja imprez o charakterze kulturalno-artystycznym, rozrywkowym oraz sportowym; - ochrona praw osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz wyrównywania ich szans; - organizowanie form opieki i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych; - organizowanie i prowadzenie innych form działalności i podejmowanie inicjatyw mających na celu dobro osób niepełnosprawnych w tym zmierzających do integrowania niepełnosprawnych w środowisku osób pełnosprawnych; - popularyzowanie działań obejmujących podnoszenie wiedzy społeczeństwa o problemach osób niepełnosprawnych, prowadzenie działalności szkoleniowej; - budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób niepełnosprawnych; - pomoc i wspieranie osób niepełnosprawnych ich rodzin i najbliższych, organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów wymiany doświadczeń; -nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami ,organizacjami społecznymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym; - współdziałanie z organami samorządowymi , organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi mającymi za cel pomoc osobom niepełnosprawnym .

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję