Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Integracja lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego, 2 . Promocja potencjału gospodarczego i walorów krajobrazowo- turystycznych gminy, 3 . Rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację lokalnego społeczeństwa. 4 . Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. 5 . Ochrona i promocja zdrowia. 6 . Nauka, kultura, edukacja, sport, oświata i wychowanie. 7 . Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 8 . Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 9 . Szerzenie świadomości ekologicznej. 10 . Poprawa infrastruktury. 11 . Podniesienie znaczenia lokalnej kultury ludowej. 12 . Prowadzenie szkoły, przedszkola na zasadach prawem przewidzianych; 13 . Wspieranie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej w tym m.in. spółdzielni socjalnych. 14 . Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, wypoczynkowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 15 . Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych; 16 . Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich w tym działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 17 . Tworzenie nowych miejsc pracy; 18 . Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych; 19 . Działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku; 20 . Prowadzenie działalności wydawniczej; 21 . Wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego; podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi; 22 . Organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję