Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego, troski na rzecz obiektów sakralnych, inicjowania, wspierania i organizowania działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej i szeroko rozumianej pomocy społecznej. a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego 1 .pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; 2 .działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 .działalność charytatywna 4 .podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej 5 . ochrona i promocja zdrowia 6 .działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 7 .promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 8 .działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 9 .działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 10 .działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 11 .nauka, szkolnictwo,edukacja,oświata i wychowanie 12 .wypoczynek dzieci i młodzieży 13 .kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 14 .wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 15 .ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 16 .turystyka i krajoznawstwo 17 .pomoc ofiarom katastrof,klęsk żywiołowych,konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 18 .promocja i organizacja wolontariatu 19 .działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami 20 .pomoc Polonii i Polakom za granicą 21 .działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 22 .działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa,rodzicielstwa,upowszechniania i ochrony praw dziecka 23 .przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym b)działalność odpłatna pożytku publicznego działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna 2 .podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej 3 .ochrona i promocja zdrowia 4 .działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 5 . promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 6 .działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 7 . działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 8 . działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 9 . nauka,szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, 10 . wypoczynek dzieci i młodzieży 11 . kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 12 .wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 13 . ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 14 . turystyka i krajoznawstwo 15 . pomoc ofiarom katastrof,klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 16 . promocja i organizacja wolontariatu 17 . działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 18 .pomoc Polonii i Polakom 19 .działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych 20 .działalność na rzecz rodziny,macierzyń

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję