Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce a w szczególności: 1 . Pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji ży-ciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 2 . Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 3 . Ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych. 4 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostają-cych bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 5 . Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych. 6 . Krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełno-sprawnych. 7 . Rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych, a zwłaszcza wypoczynku dzieci i młodzieży. 8 . Rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych. 9 . Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności. 10 . Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych jako konsumentów. 11 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskami osób niepełnosprawnych i organizacjami działającymi na ich rzecz. 12 . Promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnospraw-nych. 13 . Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję