Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie realizuje działalność statutową, której celem jest działalność w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia a w szczególności zapewnienie opieki paliatywno-hospicyjnej osobom ciężko i przewlekle chorym oraz opieki duchowej ich rodzinom a także działalność edukacyjna i wychowawcza. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i działa w celach niezarobkowych a wypracowane dochody przeznacza wyłącznie na cele statutowe. Cele statutowe Stowarzyszenia: 1 \) organizowanie opieki domowej osobom przewlekle chorym w zakresie leczenia objawowego, pielęgnacji i rehabilitacji, 2 ) organizowanie opieki paliatywnej na oddziałach stacjonarnych dla chorych, dla których sprawowanie opieki w warunkach domowych nie jest możliwe, 3 \) sprawowanie opieki ambulatoryjnej dla pacjentów oraz opieka psychologiczna i duchowa członków ich rodzin, 4 ) podnoszenie kwalifikacji medycznych osób pragnących sprawować opiekę nad ciężko i przewlekle chorymi, 5 )Jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej opieki, w tym wspieranie i organizowanie wolontariatu, 6 ) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej w tym poradni konsultacyjnych dla chorych i ich rodzin, 7 ) działalność w zakresie pomocy społecznej , w tym: a) prowadzenie akcji informacyjnych, uświadamiających społeczeństwu ludzkie problemy i aktywizujących do pomagania potrzebującym, b)prowadzenie poradni, świetlic, szkół, kursów szkoleniowych, warsztatów pracy, noclegowni, kuchni z dożywianiem oraz prowadzenie wszelkich innych działań służącym potrzebującym; c)organizowanie masowych akcji, festiwali, kwest, kolonii, półkolonii, wycieczek.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję