Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Realizowanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań prowadzących do poprawy sytuacji bytowej rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2 . Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dotkniętym bądź zagrożonym bezdomnością, niepełnosprawnością, sieroctwem społecznym, bezrobociem, przemocą w rodzinie oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 3 . Przeciwdziałanie dyskryminacjom i patologiom społecznym. 4 . Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 5 . Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 6 . Tworzenie sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 7 . Wspieranie organizacyjne, szkoleniowe, doradcze, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują podobne działania. 8 . Współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi działającymi w sferze pomocy społecznej w kraju i za granicą. Cele stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w artykule 4 , ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z późn. zm.).

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję