Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego Gminy Dąbrowa, 2 ) organizowanie pomocy bezrobotnym i ubogim mieszkańcom regionu, 3 ) organizowanie pomocy w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży pochodzących z środowisk wiejskich, 4 ) promocja i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, 5 ) integracja różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia, 6 ) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 7 ) podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji mieszkańców Gminy Dąbrowa, 8 ) kształtowanie i rozwijanie postaw dbałości o dziedzictwo narodowe, w szczególności w zakresie historii, kultury, sztuki i języka, 9 \) wspieranie inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych oraz w zakresie ochrony środowiska, 10 ) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju bazy szkolnej Gminy Dąbrowa, 11 ) działanie na rzecz umacniania stosunków z zaprzyjaźnionymi gminami w kraju i zagranicą, 12 \) promocja turystyczna gminy, 13 ) opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju lokalnego, 14 ) pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych 15 ) wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. 16 ) kształcenie i rozwój członków stowarzyszenia 17 ) ochrona środowiska 18 ) działalność kulturalna 19 ) działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi 20 ) działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 21 \) prowadzenie placówki o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, 22 \) prowadzenie placówki przedszkolnej i szkolnej, 23 ) prowadzenie świetlicy oraz biura stowarzyszenia, 24 \) upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży i dorosłych, 25 ) szerzenie wiedzy w zakresie zagadnień: - ochrony przeciwpożarowej, - pierwszej pomocy, 26 \) prowadzenie kroniki oraz strony internetowej Stowarzyszenia

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję