Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez wspieranie i promowanie ruchu rowerowego oraz poprawę jakości życia w mieście 2 ) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy 3 ) upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w szczególności prawa do życia w czystym środowisku, przeciwdziałanie dyskryminacji osób niezmotoryzowanych, a także nadzór nad przejrzystością władzy publicznej i zapewnianiem partycypacji społecznej w działaniach władz 4 \) ochrona i promocja zdrowia, poprzez propagowanie i wspieranie użytkowania roweru w formie dojazdowej, rekreacyjnej i turystycznej 5 ) ochrona środowiska, ekologia i edukacja ekologiczna - polepszanie stanu środowiska naturalnego i miejskiego, budowa świadomości ekologicznej w zakresie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko 6 ) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w szczególności poprzez podnoszenie konkurencyjności zrównoważonych form transportu oraz promocję rozwiązań zwiększających dostępność miasta i mobilność ludzi 7 ) wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego 8 ) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań, w szczególności w odniesieniu do zrównoważonych form transportu i transferu wiedzy w zakresie tworzenia infrastruktury rowerowej oraz zarządzania polityką rowerową 9 ) działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych objętych celami Inicjatywy, w szczególności inicjowanie i wspieranie współpracy między organizacjami pozarządowymi i współpracy międzysektorowej oraz wspieranie rozwoju organizacji rowerowych 10 \) wspieranie rozwoju kultury rowerowej 11 ) wspieranie turystyki i krajoznawstwa, w szczególności turystyki rowerowej, a także organizacja krajoznawstwa i wypoczynku 12 ) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności w formie komunikacyjnego, rekreacyjnego, turystycznego, sportowego i wykorzystania roweru

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję