Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse rozwoju dla wszystkich oraz ze względu na trudną sytuację życiową osób ze środowisk defaworyzowanych, skierowana jest na rzecz polepszenia sytuacji i rozwoju tych osób. 2 . Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 ) działalność edukacyjna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego, 2 ) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego, 3 ) integracja lokalnych społeczności, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, 4 ) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, 5 \) wspieranie finansowe innych organizacji, stymulowanie i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspomaganie finansowe, merytoryczne i organizacyjne działalności innych podmiotów w szczególności poprzez przyjmowanie, wykorzystywanie i redystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych w ramach pomocy dla Polski ze strony Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych, zagranicznych oraz krajowych, rządowych i prywatnych, 6 \) promocja i ochrona zdrowia, 7 ) działanie na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, 8 \) promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję