Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie dzieci i młodzieży, które m.in. z racji statusu materialnego, wzrastania w rodzinie problemowej bądź w patologicznym środowisku są zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 2 . Poprawienie społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami i z problemami przystosowawczymi. 3 . Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 4 . Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw społecznego zaangażowania, zainteresowania ważnymi kwestiami społecznymi, aktywnego współtworzenia środowiska, w którym żyją. 5 . Niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, wychowawcze, opiekuńcze, uzależnionym, samotnym rodzicom, wielodzietnym rodzinom i innym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 6 . Tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 7 . Rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie i znajdujących się w sytuacji kryzysowej. 8 . 0źukacja dorosłych w zakresie wiedzy o rozwoju, potrzebach i wychowaniu dzieci oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. 9 . Wsparcie społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom i opiekunom. 10 . Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, wychowaniem i pomaganiem. 11 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcjami narządów wzroku, słuchu i ruchu z normą intelektualną. 12 . Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej w kraju i zagranicą.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję