Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do: 1 . Niesienia wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności: ubogim, bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, samotnym matkom, dzieciom i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi, osobom i rodzinom znajdującym się w różnych sytuacjach kryzysowych. 2 . Podejmowanie inicjatyw na rzecz osób potrzebujących w zakresie: a\) ochrony i promocji zdrowia, b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, c) wypoczynku dzieci i młodzieży, d\) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, e\) kultury fizycznej i sportu, f) przeciwdziałania patologiom społecznym, g) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, h) działalności charytatywnej. 3 . Utrzymania więzi uczuciowej i społecznej rodzin, członków oraz osób wymagających pomocy w zakresie rehabilitacji i ochrony zdrowia psychicznego. 4 . Rozwoju różnorodnych form działalności służby zdrowia i pomocy społecznej w zakresie lecznictwa chorób psychicznych. 5 . Inicjowanie i podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz praw kobiet i mężczyzn. 6 . Tworzenie odpowiednich warunków do terapii zajęciowej pozwalającej na przystosowanie się osób niepełnosprawnych i osób dotkniętych chorobą psychiczną do życia w społeczeństwie. 7 . Pozyskania środków materialnych na działalności statutową stowarzyszenia. 8 . Świadczenia różnorodnych form pomocy - w tym wsparcia finansowego osobom chorym oraz członkom stowarzyszenia, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 9 . Prowadzenie placówek określonych w ustawie o pomocy społecznej w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego. 10 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, w podeszłym wieku , w tym prowadzenie placówek opieki nad tymi osobami.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000244910
  • e-mail: gosia610@vp.pl
  • Telefon: 957515183
  • Adres: UL. RUTKOWSKIEGO 9, 66-460 WITNICA

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję