Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . inspirowanie i rzecznictwo obywatelskiej aktywności i pomocy na rzecz ogółu społeczności w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku i kultury publicznej, 2 . inspirowanie różnorodnych form działania osób fizycznych i prawnych wspomagających działania placówek oświatowo-wychowawczych materialnie, programowo i organizacyjnie, 3 . tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi, działania na rzecz propagowania dostępu do sieci Internet i działalności wspomagającej technicznie i informatycznie, 4 .ułatwianie wzajemnych kontaktów między placówkami oświatowymi, zachęcanie do nowatorstwa w pracy dydaktycznej i wychowawczej, 5 . wspomaganie samorządności uczniowskiej i szkolnej, dążenie do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, 6 . rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, 7 . prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu, 8 . wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz kultury, historii i tradycji regionu, 9 . działanie na rzecz grup zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym, 10 . wspieranie działalności wspomagającej wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, 11 . promowanie aktywności zawodowej młodzieży i przeciwdziałanie bezrobociu, 12 . podejmowanie wszelkich inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, 13 . niesienie pomocy osobom poszkodowanym w klęskach żywiołowych, wypadkach komunikacyjnych i ofiarom przemocy, 14 . udzielanie grantów i zachęcanie do twórczego myślenia i aktywnego włączania się w działania społeczne, 15 . podejmowanie działań zwiększających zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży, 16 . działania na rzecz grup szczególnego ryzyka, 17 . prowadzenie funduszu stypendialnego oraz innej pomocy materialnej na rzecz dzieci i młodzieży. 18 . okazjonalne pozyskiwanie żywności i odzieży oraz innych darów rzeczowych na rzecz potrzebujących. 19 . działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 20 . działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, 21 . działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję