Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, w oparciu o zasady etyki katolickiej. b. Angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. c. Uczestnictwo w imprezach sportowych, turystycznych i pielgrzymkowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. d. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół oraz młodzieży Parafii w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. e. Organizowanie działalności sportowej wśród społeczności parafialnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej. f. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnych form współzawodnictwa sportowego. g. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i turystycznych Klubu. h. Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz katolickich krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych. i. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia. j. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. k. Aktywne zwalczanie wszelkich przejawów alkoholizmu. l. Zapobieganie narkomanii i innym środkom uzależnienia. ł. Podejmowanie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. m. Organizowanie turystyki górskiej, ruchu pielgrzymkowego do miejsc kultu religijnego, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz obozów sportowo-rekreacyjnych. n. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. o. Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu. p. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. r. Pomoc społeczna. s. Działalność charytatywna na rzecz mieszkańców dzielnicy. t. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych. w. Działania ekologiczne, ochrona środowiska, dziedzictwa przyrodniczego i zwierząt. u. Działanie na rzecz kultury i sztuki oraz ochrony zabytków, dóbr kultury i tradycji. z. Realizacja ww. celów następuje w ramach tematycznych sekcji powoływanych uchwałami Zarządu.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję