Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- kierowanie społecznych działań prorodzinnych ,poprzez wspomaganie rodzin zagrożonych . - diagnozowanie i wczesna profilaktyka w rodzinach zagrożonych - organizowanie pomocy potrzebującym rodzinom ,m.in. materialnej prawnej, psychologicznej, pedagogicznej - pedagogizacja rodziny - tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej ,świetlic środowiskowo terapeutycznych ,punktów konsultacyjnych ,mieszkań chronionych - organizowanie szkoleń dla kadry i wolontariuszy - troska o wszechstronny rozwój osobowościowy dzieci z rodzin zagrożonych ,wyrównywanie szans edukacyjnych - prowadzenie i wspieranie placówek opiekuńczo -wychowawczych . - udzielanie pomocy ludziom dotkniętych klęskami żywiołowymi. - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Podtrzymywanie tradycji narodowej ,pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej ,obywatelskiej i kulturowej. - Działalność charytatywna - Ochrona i promocja zdrowia - Działalność w zakresie nauki ,edukacji ,oświaty i wychowania . - Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży . - Działalność w zakresie kultury ,sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji . - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Przeciwdziałanie patologiom społecznym - Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskim ,a także wspomagających rozwój demokracji - Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. - Promocja i organizacja wolontariatu

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję