Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działania podtrzymujące tradycję narodową i pielęgnujące polskość; 2 . Wspieranie i prowadzenie działań kulturalnych, zwłaszcza w zakresie edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego, w tym promocja kultury mniejszości narodowych i etnicznych; 3 . Wspieranie i prowadzenie działalności w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym promocja nauki, wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie nowych rozwiązań naukowych, współpraca z wyższymi uczelniami oraz animowanie ruchu uniwersytetów dzieci i uniwersytetów III wieku; 4 . Wspieranie i prowadzenie działań mających na celu pomoc i zagospodarowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, seniorom oraz kombatantom i osobom represjonowanym; 5 . Wspieranie i prowadzenie działalności sportowej, w szczególności upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu powszechnego i amatorskiego wśród dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych; 6 . Wspieranie i prowadzenie działalności w dziedzinie pomocy społecznej, w tym realizowanie programów przeciwdziałania uzależnieniom oraz integracji i aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem; 7 . Wspieranie i prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej, zwłaszcza rajdów rowerowych i spływów kajakowych; 8 . Wspieranie i prowadzenie działań pogłębiających integrację europejską oraz rozwijanie międzynarodowej współpracy, w tym promocja Polski i pomoc Polakom za granicą; 9 . Wspieranie i prowadzenie działalności w dziedzinie ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego; 10 . Wspieranie i prowadzenie działalności w dziedzinie ratownictwa, bezpieczeństwa i ochrony ludności, obronności państwa, oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i wojen w kraju i za granicą; 11 . Wspieranie i prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia; 12 . Wspieranie i prowadzenie działalności w dziedzinie promocji organizacji wolontariatu; 13 . Wspieranie i prowadzenie działalności na rzecz na rzecz rodziny, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka; 14 . Wspieranie i prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji oraz upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym mających na celu rozwój społeczności lokalnych; 15 . Działania na rzecz ochrony, wykorzystania i promocji potencjału rzek i jezior; 16 . Działania na rzecz wspierania innych instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji; 17 . Prowadzenie działalności charytatywnej; 18 . Wspieranie i prowadzenie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję