Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalność pomocy społecznej, edukacyjnej, oświatowej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w obszarze kultury, służącej wspieraniu zaangażowania obywateli w działania dotyczące poprawy jakości życia oraz związanych z wypełnieniem obowiązków honorowaniem praw obywatelskich. Działania te są ukierunkowane na promowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności grupowej i indywidualnej. Działania Statutowe Stowarzyszenia dotyczą: 1 . Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 . Działalności charytatywnej, 3 . Ochrony i promocji zdrowia, 4 . Przeciwdziałania zjawisku ignorowania problemów społecznych w oparciu o stereotypy i uprzedzenia, ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci i rodzin oraz grup dyskryminowanych ze względu na status społeczny i zdrowotny, 5 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 6 . Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, 7 . Nauki , edukacji, oświaty i wychowania, 8 . Krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży, 9 . Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 10 . Kultury i sztuki, 11 . Zbieranie i przekazywanie najnowszych informacji naukowych i medycznych, 12 . wymiany doświadczeń w pielęgnacji chorych, 13 . Rozszerzenia świadomości w społeczeństwie, na temat chorób w szczególności wśród chorych na Epidermolysis Bullosę oraz osób chorujących na inne rodzaje genetycznych wad skóry oraz ich rodzin.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję