Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 2 . działalność charytatywna, 3 . promocja i organizacja wolontariatu, 4 . działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 . integracja ludności regionu limanowskiego, 6 . działalność wspomagająca rozwój gospodarczy regionu, w tym rozwój przedsiębiorczości, 7 . działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów współpracy między społeczeństwami, 8 . propagowanie aktywności udziału mieszkańców regionu limanowskiego w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym, 9 . wspieranie kultury i ochrony dóbr kultury i tradycji, 10 . działanie na rzecz polepszenia stanu zdrowotnego ludności, 11 . pielęgnowanie tradycji regionu limanowskiego i ich propagowanie, 12 . inspirowanie działań i współdziałanie z odpowiednimi organami w polepszaniu stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, 13 . edukacja społeczności lokalnych, w tym m.in., w zakresie praw i obowiązków obywatelskich, 14 . propagowanie i umacnianie rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz chrześcijańskiej wizji rozwoju człowieka, 15 . organizacja atrakcyjnych form wypoczynku i rekreacji, 16 . organizacja życia towarzyskiego Członków i Sympatyków Stowarzyszenia, 17 . integracja i aktywizacja środowisk młodzieżowych, 18 .wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję