Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem stowarzyszenia jest: a) tworzenie przestrzeni dla zmiany społecznej zwiększającej uczestnictwo obywateli w demokratycznym państwie prawa dla zapewnienia im godnego życia, b) działanie na rzecz zaufania społecznego i podnoszenia standardów jakości życia w społeczeństwie aktywnych i świadomych swych praw i wolności obywateli. 2 . Stowarzyszenie wspiera aktywność: społeczną, kulturalną, gospodarczą i polityczną rozwijającą zaangażowanie jednostek, organizacji i instytucji w realizację zasad społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego, otwartego na poszanowanie różnorodności i wielokulturowości. 3 . Stowarzyszenie kieruje się potrzebą budowania zaufania do instytucji życia publicznego w oparciu o zasadę praworządności, przejrzystość działania, tolerancji dla różnorodności. Prowadzi edukację o prawach człowieka i wspiera zaangażowanie obywateli w aktywne tworzenie rzeczywistości społeczno-politycznej. 4 . Stowarzyszenie buduje zaufanie społeczne i rozwija standardy jakości życia w sferze: a) Życia publicznego - aktywizuje obywateli do szukania porozumienia i współpracy w realizacji innowacyjnych projektów społecznych korzystając z istniejących dobrych praktyk i lokalnego potencjału. b) Rynku pracy i w relacji zatrudnienia, w tym równoważeniu pracy z życiem osobistym, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. c) Aktywności gospodarczej - promowanie i realizowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu i ekonomii społecznej. d) Zdrowia - profilaktyki i edukacji zdrowotnej promującej zdrowy styl życia i dobrostan psychiczny. e) Działań i usług instytucji publicznych nastawionych na zaspokojenie potrzeb obywateli, budowania kodeksu etyki urzędnika i poszanowania praw człowieka. f) Partycypacji społecznej i dialogu obywatelskiego. g) Działań strażniczych i wzmacniających wpływ społeczny na funkcjonowanie instytucji. h) Rozwoju potencjału jednostek i grup zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją społeczną. i) Realizacji praw człowieka, praw kobiet, równości płci, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. j) 0źukacji przez całe życie, edukacji formalnej i nieformalnej, edukacji wielokulturowej, edukacji dorosłych, edukacji dzieci i młodzieży, edukacji obywatelskiej zapewniających równość szans na rynku pracy i w życiu społecznym. k) Zarządzania organizacjami, w zakresie polityki zatrudnienia, polityki doskonalenia, polityki informacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej, polityki jakości.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję