Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) wypracowanie innowacyjnych form działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej oraz kreowanie aktywności społecznej w tym zakresie, 2 ) promocja twórczości artystycznej, 3 ) wspieranie rozwoju twórczości filmowej, 4 ) animowanie wydarzeń kulturalnych, naukowych oraz działań edukacyjnych, 5 ) inicjowanie działań z zakresu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, 6 \) wspieranie rozwoju polskiej i europejskiej produkcji filmowej, 7 ) poszerzanie kręgu odbiorców polskiego kina, 8 ) oddziaływanie na aktywność kulturalną społeczeństwa, 9 ) promocja kina niezależnego, 10 ) promocja młodych artystów, 11 ) propagowanie twórczości filmowej za pośrednictwem sieci Internet oraz innych mediów, 12 ) umożliwianie początkującym i utalentowanym filmowcom różnorodnych form prezentacji swoich dokonań, 13 \) ochrona dziedzictwa kulturowego oraz gromadzenie i archiwizacja dorobku artystycznego filmowców, 14 ) reprezentowanie interesów twórców wobec instytucji państwowych i samorządowych, organizacji społecznych oraz firm prywatnych w Polsce i za granicą, 15 ) przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej, 16 ) aktywizacja młodzieży oraz lokalnych grup społecznych w zakresie rozwoju oraz popularyzacji kultury, 17 ) wspieranie działań na rzecz rozwoju placówek edukacyjnych oraz nowoczesnych form nauczania, 18 ) promocja innowacyjności, 19 ) inicjowanie dialogu międzykulturowego oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej, 20 \) tworzenie warunków do rozwoju sektorów kreatywnych, 21 ) animowanie działań z zakresu ekonomii kultury, 22 ) tworzenie więzi pomiędzy uczestnikami sektorów kreatywnych, instytucjami, twórcami, pracownikami nauki, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, 23 ) wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych, służących kulturze, nauce i edukacji, 24 ) animowanie działalności naukowo-badawczej, 25 ) wspieranie transferu osiągnięć kultury i nauki do praktyki gospodarczej, 26 \) upowszechnianie wiedzy o Polsce, jej dziedzictwie kulturowym i bieżących inicjatywach artystycznych, naukowych i edukacyjnych, 27 ) wspieranie działalności na rzecz rozwoju multimediów, technologii komputerowych oraz sieci Internet, 28 \) wspieranie jednostek szczególnie uzdolnionych oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna i społeczna potrzebującym, 29 ) wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie im dostępu do kultury, nauki i edukacji, 30 \) wspieranie rozwoju osobistego, intelektualnego, twórczego oraz społecznego, 31 ) działanie na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, 32 \) promocja i organizacja wolontariatu, 33 ) działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób działających w sferze upowszechniania kultury i nauki, 34 ) podejmowanie działań na rzecz integracji i życia w zjednoczonej Europie.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję