Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4 . organizacja i wspieranie przedsięwzięć promujących szeroko pojętą kulturę w środowisku lokalnym, 5 . wydawanie publikacji drukowanych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych w zakresie realizacji działań statutowych , 6 . wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Stoczek, 7 . realizacja działań w kierunku ograniczenia lokalnego bezrobocia, 8 . wspieranie rozwoju agrobiznesu i agroturystyki na terenie gminy Stoczek, 9 . tworzenie, rozwój i promocja produktów turystycznych, 10 . organizacja turystycznych rajdów pieszych, rowerowych, wycieczek i wyjazdów turystycznych, 11 . współuczestniczenie w procesie wychowania młodzieży, 12 . inspirowanie działań zmierzających do rozwoju Gminy Stoczek, 13 . inicjowanie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo, 14 . prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 15 . prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, 16 . współuczestniczenie w pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 17 . wspieranie i inicjowanie rozwoju lokalnych sieci wsparcia osób i grup ze środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 18 . działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez tworzenie i prowadzenie Klubów Integracji Społecznej, 19 . działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 20 . aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie warunków równego dostępu do edukacji; zwiększanie dostępności do usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, 21 . realizacja programów integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, 22 . organizowanie imprez integracyjnych o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym, 23 . upowszechnianie sportu szkolnego, 24 . upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, 25 . upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych i zawodowych 26 . wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej, 27 . organizacja, współorganizacja oraz wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych, 28 . upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, 29 . organizacja procesu kształcenia kadry sportowej, 30 . podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju infrastruktury sportu i turystyki, 31 . działania w kierunku organizacji aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, 32 . inicjowanie międzynarodowej współpracy młodzieży m.in. poprzez organizowanie międzynarodowych wymian młodzieży 33 . propagowanie i organizowanie inicjatyw służących upowszechnianiu umiejętności obsługi komputerów i korzystania z technik teleinformatycznych, 34 . organizacja i uczestnictwo w przedsięwzięciach rozwijających znajomość języków obcych, 35 . organizowanie i propagowanie turystyki ekologicznej, 36 . szerzenie w społeczeństwie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, 37 . działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję