Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Stowarzyszenia UTW polegające na udzielaniu: 1 . Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 2 . Działalności charytatywnej, 3 . Podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4 . Działalności na rzecz mniejszości narodowych, 5 . Ochrony i promocji zdrowia, 6 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 7 . Upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 8 . Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 9 . Nauki, edukacji i oświaty, 10 . Krajoznawstwa oraz wypoczynku, 11 . Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 12 . Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 13 . Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także wspierających rozwój demokracji, 14 . Ratownictwa i ochrony ludności, 15 . Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, 16 . Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 17 . Promocji i organizacji wolontariatu, 18 . Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo lub informacyjnie inne organizacje pozarządowe i instytucyjne, 19 . Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 20 . Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 21 . Reintegracja zawodowej i społecznej osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem grup wykluczenia społecznego.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję