Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i starszych, emerytów i rencistów wobec organów władzy i administracji publicznej oraz samorządowej, a także popularyzowanie wśród społeczeństwa. 2 . Otaczanie opieką i sprawowanie społecznego patronatu nad osobami małoletnimi i młodocianymi i pobierającymi rolnicze renty rodzinne, udzielanie im pomocy prawnej i organizacyjnej w załatwianiu spraw w instytucjach ubezpieczeniowych oraz w organach państwa i samorządu. 3 . Szerzenie działalności charytatywnej, ochrony promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, porządku bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, a także działań na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów współpracy między społeczeństwami. 4 . Podejmowanie, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównania rolników z innymi grupami społecznymi i zawodowymi w podstawowych prawach z ubezpieczenia społecznego, działań na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania pomocy i życia kulturalnego. 5 . Pomoc ofiarom wypadków drogowych. 6 . Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, oraz ofiarom katastrof żywiołowych, konfliktów zbrojnych. 7 . Promowanie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wolontariatu. 8 . Tworzenie platformy uczestnictwa osób niepełnosprawnych i starszych, emerytów i rencistów w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej i samorządowej, ze związkami zawodowymi rolników oraz innymi organizacjami społecznymi.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000170796
  • e-mail: biuro@snronis.pl
  • Telefon: 818272051
  • Adres: UL. FABRYCZNA 27, 24-300 PONIATOWA

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję